1140 400
29837 1

Công ty Công nghệ FSI

Giới thiệu

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực số hóa và chuyển đổi số giúp xây dựng tổ chức của bạn theo mô hình công nghệ số đồng thời bảo vệ tài sản quan trọng nhất của tổ chức bạn – thông tin.

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên nhập liệu

  • HCM
  • Số lượng: 50

Hạn cuối: 30/12/2022