1140 400
29837 1

Giới thiệu

Công ty XNK Lĩnh vực: -Mặt hàng phát triển đèn Led chiếu sáng -Xuất nhập khẩu,vận chuyển hàng hóa Trung Quốc – Việt Nam

Vị trí tuyển dụng

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG + KINH DOANH

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 31/11/2022

KẾ TOÁN TỔNG HỢP + KINH DOANH

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/11/2022

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/11/2022

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN + KINH DOANH

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/11/2022

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG + KINH DOANH

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 31/11/2022

TRỢ LÝ ĐIỀU HÀNH + KINH DOANH

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/11/2022

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/11/2022

NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

 • Lào Cai
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/11/2022

 • Quy mô: 5 sao
 • Km6,bản phiệt,bảo thắng,lào cai
 • 0869691988